Lengte van de title tag in 2023

Lengte van de title tag in 2023

Hoe lang moet de title tag zijn in 2023?

Een geoptimaliseerde title tag is essentieel om je webpagina te laten opvallen in de zoekresultaten. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over het aantal tekens.

Een van de belangrijkste dingen in SEO is de title tag. De title tag bepaalt grotendeels je positie in de rankings. Optimalisatie hiervan heeft dus onmiddellijk effect op je vindbaarheid.

De meningen over het optimaliseren van de title tag lopen uiteen. Sommigen proberen de titel precies te laten overeenkomen met de limiet van 55-60. Anderen beweren dat 70 tekens ook prima kan. Weer anderen maken zich zorgen over het feit dat een te lange tag titel vreemd afgekort wordt of, dat Google de titel herschrijft en dat dit dan weer negatieve gevolgen heeft voor de ranking.

Laten we kijken wat nu werkelijk de beste manier is en wat Google zelf zegt over de optimale lengte van de title tag.

Voorbeeld van een title tag die is afgekort op de SERP’s

In technische zin is de ruimte om de title tag weer te geven beperkt door het aantal pixels dat Google beschikbaar stelt op de zoekpagina’s. Is je titel te lang, dan kan Google deze afkorten, zoals in het voorbeeld hieronder.

Title tag die is afgekort op de SERP's
Title tag die is afgekort op de SERP’s

De title tag update en de consequenties voor de lengte

In Augustus 2021 heeft Google een update gelanceerd die van invloed was op de lengte van de title tag. Vanaf dat moment kon Google een andere title tag laten zien aan de gebruikers dan degene die door de schrijver van de titel tag op de website in HTML is bedacht. Google kan je title tag herschrijven (maar doet dat niet altijd) in een aantal gevallen.

Bijvoorbeeld wanneer

  • de titel te lang is;
  • de titel volstaat met zoektermen;
  • er geen of herhaaldelijk “boilerplate” taal gebruikt wordt (bijvoorbeeld wanneer de home page “thuis” genoemd wordt).

Deze update veroorzaakte nogal wat opschudding in SEO land, omdat veel SEO schrijvers en schrijfsters van mening waren dat Google de plank nogal eens mis sloeg bij het herschrijven.

De grote verwarring

Voor iedereen is het eigenlijk wel duidelijk dat Google blijkbaar kortere titels wil tonen op de zoekpagina’s (SERPs). Logisch want stel dat je een titel maakt van vijf regels, dan neemt dat (te) veel plek in op de zoekpagina, waardoor jouw titel meer zou opvallen dan die van anderen.

Maar betekent dit ook dat Google zich dan altijd zal houden aan die titel-tag tekst wanneer die de maximale lengte heeft? Of wordt die afgekort of herschreven? Of wordt misschien de gewone HTML titel vertoond?

Omdat hier blijkbaar nogal wat verwarring over is ontstaan, zijn veel SEO specialisten van mening dat lange titels altijd worden afgekort of herschreven en dat Google de oorspronkelijke titel tag niet zal gebruiken voor ranking, maar degene gebruikt waar het zelf mee is gekomen. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Wat is het officiële standpunt van Google?

Google zegt: “Het is van toegevoegde waarde wanneer je titel niet langer is dan de beschikbaar ruimte.”

Maar voegt er ook iets aan toe. “De lengte van de titel is een extern bepaalde formule. Technisch gezien is er een beperking.

Google adviseert om de titel net zo groot te maken als mogelijk op de pagina, maar verder niet te veel aandacht besteden aan de lengte ervan. “Als de titel je hele scherm vult, dan is de titel waarschijnlijk te lang, maar als het slechts één zin is die op een of twee regels past, dan krijg je daar geen handmatige correctie voor.” Ook op de Google’s documentation on SERPs titles (bijv. titel links), is geen enkele aanbeveling te vinden over de voorgeschreven lengte voor de titel tag.

Dit betekent dat je je dus geen zorgen hoeft te maken wanneer je titel tag anders wordt weergegeven op de SERPs. Ook al worden je titel tags afgekort of herschreven op de zoekpagina’s, dan nog zal Google de oorspronkelijke HTML tag gebruiken voor ranking en niet de titel die je als gebruiker ziet op de zoekpagina.

Title tag lengte in 2023

Samenvattend, hoef je je voor de titel tag dus niet te houden aan de beperking van 55-60 tekens. Je titel mag zo lang zijn als nodig is en valt binnen de redelijke lengte van een titel.

Title tags zijn één van de weinige aspecten die een enorme invloed kunnen hebben op je ranking, en waar je zelf ook controle over kan hebben. Dus maak er het beste van.

Mocht je je zorgen maken over gekke afkortingen of ben je bang dat Google jouw SEO titel herschrijft, weet dan dat dit eigenlijk niet geheel terecht is. Ranking krijgt echt de hoogste prioriteit. Google gebruikt daarvoor namelijk altijd jouw titel tag.

Hoi, 👋 Kunnen we je ergens mee h