Samen planten we bomen trees

bij iedere website planten wij een boom

Voor een groene en gezonde wereld

Bij elke website die wij maken planten we een boom. Dit doen we niet zelf. Dit laten we doen door Trees for All.

Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld. Vaak zit dat al in kleine dingen zoals bijvoorbeeld een meeting met een klant via Teams of Zoom, zodat we de auto kunnen laten staan.

We printen niets meer en de websites die we maken worden gemaakt op groene energie. Naast deze kleine dingen kunnen we als online marketing bureau niet veel meer verduurzamen in onze dagelijkse gang van zaken.

Daarom steunen wij Trees for All, een organisatie die zich inzet voor een groene aarde. Dit doen ze door bossen te beschermen en nieuwe bomen te planten.

 

Samen planten we bomen

Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland. We steunen heel veel verschillende (her)bebossingsprojecten, omdat we brede impact willen hebben.

Door wereldwijd bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang van bomen, dragen we bij aan een leefbare aarde voor iedereen.

Stichting Trees for All is opgericht in 1999. Al meer dan 20 jaar realiseren we wereldwijd (her)bebossingsprojecten en maken we CO2-compensatie mogelijk. We zijn een Nederlandse non-profit organisatie en voldoen aan de
eisen van het CBF-keurmerk

certificaat planten van bomen webcare4all2

Maatschappelijke betrokkenheid

Pay it forward

Naast het planten van bomen ondersteunen wij ieder jaar een aantal maatschappelijke initiatieven en projecten binnen en buiten de regio.

Webcare4all is maatschappelijk betrokken bij diversen organisaties en als Erkend Leerbedrijf geaccrediteerd. We bieden bijvoorbeeld stageplaatsen aan voor studierichtingen als marketing en communicatie.

Bij elke website die wij maken planten we een boom. Dit doen we niet zelf. Dit laten we doen door Trees for All.

Ook een website laten maken?

Of een afspraak maken? We helpen je met plezier.

Neem contact op