Meta descriptions moeten weer korter volgens Google

meta-descriptions snippets

Google is wispelturig. Nog niet zo lang geleden maakte Google bekend dat een uitgebreide meta description van je webpagina zou helpen om hoog in de zoekresultaten te verschijnen. Maar Google heeft zich bedacht. Beknopte omschrijvingen van je pagina zorgen ervoor dat Google je voorrang geeft op andere pagina’s. En zoals je weet, als Google de regels van het SEO spel wijzigt, hebben we geen andere keuze dan te doen wat Google wil.

Wat is er veranderd?

In de afgelopen maanden verschenen vooral de snippets met lange meta descriptions in de zoekresultaten. Het gemiddelde lag rond de 320 karakters. Kijk je nu naar de zoekresultaten, dan valt op dat het vooral de kortere omschrijvingen zijn van zo’n 150-170 karakters die hoog scoren. Dit is de lengte die van oudsher als meest wenselijk werd geadviseerd.

Om dit te checken heb ik zelf geëxperimenteerd met zowel lange als korte meta omschrijvingen. En inderdaad, nu zijn alle lange omschrijvingen vervangen door degene die meer beknopt zijn.

Less is more

Medewerkers van Google hebben bevestigd dat Google de regels (en niet voor het eerst) heeft aangepast. De gemiddelde lengte van de snippet is afgenomen, maar is nog steeds iets langer dan dat ze waren vòòr de laatste aanpassingen in het zoeksysteem van december. Wel zegt Google dat het zoeksysteem geen vast aantal karakters hanteert als selectiecriterium. De lengte kan variëren. De lengte hangt af van wat het zoeksysteem op dat moment als meest bruikbaar acht.

Dit is een goede toevoeging want je moet natuurlijk niet uit het oog verliezen dat Google de zoeker van dienst wil zijn. Hoe duidelijker je omschrijving is en hoe toepasselijker voor je pagina, hoe beter.

Toch laat het onderzoek zien dat de lengte van de omschrijving is afgenomen. De gemiddelde lengte ligt nu weer op hetzelfde niveau als voor het moment dat Google aankondigde het aantal karakters van de meta descriptie te verhogen.

Wat moet je doen

Geen paniek. Stel dat je al je omschrijvingen hebt uitgebreid naar meer dan 155 karakters, dan zou ik je adviseren die in te korten. Of in ieder geval voor je belangrijkste pagina’s. Want ik ga er maar van uit dat je er niet op zit te wachten dat Google òf de omschrijvingen niet meer vertoont, òf ze halverwege afbreekt.

Herschrijven dus. En denk er dan gelijk aan dat je begint met het belangrijkste. Zodat, mocht er weer een verandering komen, je er zeker van bent dat in ieder geval het meest belangrijkste deel van je pagina-omschrijving zichtbaar is. En vanuit de lezer gezien is dat natuurlijk ook het meest wenselijke.

Yoast SEO

Wanneer je gebruik maakt van de snippet editor van YOAST plug in, zul je zien dat het aantal geadviseerde karakters nog op het “oude” niveau van 320 karakters ligt. Maar met “oud” bedoelen we dan eigenlijk nieuw, namelijk die van na de laatste aanpassing. Maar die is dus inmiddels alweer achterhaald, zoals ik net heb uitgelegd. We moeten de meta descripties dus weer inkorten naar 155 karakters. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de 7.6 release die binnen enkele weken zal plaats vinden.

Hoger in Google met zoekmachine optimalisatie van Webcare4all
Online marketing Webcare4all
google ads campagne webcare4all 970x250
Hoi, 👋 Kunnen we je ergens mee h