The right to be forgotten en Google

The right to be forgotten en Google

Update 24-02-2024 Veranderingen in Google’s beleid

Google heeft onlangs zijn beleid aangepast met betrekking tot het verwijderen van Europese URL’s onder het recht om vergeten te worden. Dit brengt belangrijke wijzigingen met zich mee in hoe het proces wordt gehanteerd. Vroeger gaf Google bij een verwijderingsverzoek binnen de EU specifieke details door aan uitgevers, zodat zij hierop konden reageren. Maar nu, in een opvallende verandering ten opzichte van de aanpak in 2014, verstrekt Google geen specifieke URL’s meer aan uitgevers. Ze krijgen alleen een melding van het verzoek, zonder extra informatie.

Deze informatie werd eerder deze week met mij gedeeld door Rob P., die aangaf dat je “in de kennisgevingen van Google over EU-verwijderingen geen URL’s meer ziet.” Een screenshot dat hij deelde, bevestigt dit, waarop te zien is dat de knop voor meldingen en de sectie met specifieke URL’s uit de kennisgeving zijn verwijderd.

Recente berichtgeving door The Guardian onthulde dat Google in stilte is gestopt met het informeren van uitgevers over het verwijderen van websites uit zijn zoekresultaten, in overeenstemming met Europese regelgeving over het recht om vergeten te worden. Deze verandering volgt op een rechterlijke uitspraak in Zweden, die nu wereldwijd door Google wordt toegepast.

In een reactie aan The Guardian legde Google uit:

“Onze nieuwe aanpak van kennisgevingen is ingevoerd na een besluit van de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit, dat in december 2023 van kracht werd. We waren het niet eens met het besluit, maar het is bindend en bekrachtigt de pan-Europese regelgeving. We hebben ons ingespannen om hieraan te voldoen.”

Hoewel deze wijziging al enige tijd geleden is doorgevoerd, is de impact ervan pas onlangs duidelijk geworden. We vonden het belangrijk om deze update met je te delen.

The right to be forgotten en Google

Heb je ooit naar jezelf gezocht in Google en informatie gevonden die onjuist of verouderd was? Misschien een foto van heel lang geleden op een studentenfeest waar je niet bepaald florissant op staat of een bericht op social media dat echt kant noch wal raakt.

The right to be forgotten is het recht om Google te vragen een verwijzing naar een bepaalde URL (pagina, afbeelding, nieuwsbericht)  te verwijderen. Op het internet kunnen die foto’s van jou dronken op de bar ineens jaren later zomaar ergens opduiken en hoppa, je kunt je de kans op die leuke baan wel schudden.

Google wil niet alleen de beste zoekresultaten tonen, maar ook de juiste en meest relevante. Vandaar dat ze het “right to be forgotten” hanteren. Google heeft zelfs een video gemaakt waarin ze uitleggen wat het right to be forgotten inhoudt en hoe je er gebruik van kan maken.

Video uitleg over right to be forgotten

Zo’n verzoek komt erop neer dat je Google vraagt voor een bepaalde zoekopdracht, een bepaalde webpagina niet meer te tonen in de zoekresultaten. Daarvoor moet je wel aantonen dat de informatie daadwerkelijk over jou gaat en welke belangen er spelen. Niet alle landen ondersteunen namelijk recht.

Landen van de Europese Unie, ondersteunen dit recht om vergeten te worden (RTBF), maar de VS bijvoorbeeld weer niet In de EU is RTBF zelfs een mensenrecht.

Het komt erop neer dat verwijzingen naar je naam of specifieke incidenten niet meer geïndexeerd worden en dus niet meer in de zoekresultaten verschijnen bij een bepaalde zoekterm. De informatie zelf wordt dus niet verwijderd. In de VS vindt men dit in strijd met het recht op openbaarheid waardoor het RTBF wettelijk niet wordt ondersteund.

Het Verenigd Koninkrijk kent de Rehabilitation of Offenders Act. Hierin is geregeld dat na verloop van een bepaalde periode strafrechtelijke veroordelingen niet meer meegewogen mogen worden bij werkgelegenheid zaken en verzekering.

Waarom het right to be forgotten?

De reden waarom je een webpagina liever niet zou willen zien, lopen uiteen. Denk aan alle dingen die je in je studententijd hebt gedaan die je naam vandaag de dag negatief zouden kunne beïnvloeden en je hebt een aardig beeld.

Bescherming van je Privacy is de belangrijkste motivatie waarop je een verzoek tot RTBF kunt indienen. De wettelijke basis is in ieder land verschillend, maar de basis van RTBF is dat persoonlijke informatie over een persoon onder bepaalde voorwaarden uit de zoekresultaten kan worden verwijderd.

Om het verzoek te beoordelen, heeft Google een aantal criteria:

  • Klopt de informatie?
  • Hoe relevant is de informatie?
  • Is er sprake van overdrijven van de feiten?
  • Is het algemeen belang gediend bij openbaarheid van de informatie?

Wie kan zo’n verzoek indienen?

Dat hangt allereerst af van het land waarin je je bevindt. Wanneer dat een land is dat het RTBF ondersteunt, kan een persoon Google vragen om bepaalde pagina’s te verwijderen voor een specifieke zoekopdracht, zoals een naam. Daarmee is niet gezegd dat dergelijke pagina’s niet verschijnen bij andere zoekopdrachten.

Iedereen kan een verzoek dan als het om ongewenste informatie over jezelf gaat op een platform van derden. Bijvoorbeeld een nieuwsplatform. Je kunt geen verwijdering aanvragen van webpagina’s of berichten die je zelf hebt geschreven. Want dergelijke informatie kun je zelf eenvoudig verwijderen.

Hoe dien ik een verzoek tot verwijdering in?

Ten eerste moet je bewijzen dat je de persoon bent waarover de informatie gaat. Ga naar deze website klik op Create a request en kies Google Search.

Controleer je persoonlijke informatie en kies het “recht om vergeten te worden” als reden van verwijdering. Vul alle benodigde informatie in, inclusief het websiteadres, persoonlijke informatie en specifieke zoekopdrachten. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter Google kan beslissen.

RTBF verzoek indienen bij Google
RTBF verzoek indienen bij Google

Ter bevestiging van ontvangst stuurt Google je een e-mail waarin en daarna begint de beoordeling. Dit gaat niet geautomatiseerd maar wordt door minimaal één persoon bekeken. Hoe lang dit duurt is niet te voorspellen. Het hangt uiteraard af van de hoeveelheid informatie waarom het gaat.

Belangrijke criteria bij RTBF

Voornaamste punt bij de beoordeling is de afweging tussen het algemeen belang en het recht op privacy. Als een vooraanstaand publiek figuur bijvoorbeeld is betrokken is bij een schandaal en daarom een bericht of zelfs website wil laten verwijderen, zal het resultaat negatief zijn, vanwege het algemeen belang.

Andere factoren die dus kunnen meespelen bij de beoordeling, naast het feit of de informatie al dan niet klopt, zijn:

  • Rol die je speelt in het openbare leven
  • Bron van de informatie
  • Hoelang geleden de gebeurtenis plaats oud is de informatie?
  • Privacy

Als het verzoek wordt goedgekeurd, worden de URL’s verwijderd uit de zoekresultaten, maar alleen in het betrokken land. Als een persoon uit de EU bijvoorbeeld verzoekt om URL’s te verwijderen, verwijdert Google deze uit de lijsten van EU-landen, maar niet uit de VS of andere landen.

Als het verzoek door Google wordt afgewezen, kun je nog proberen om een beroep te doen op de afdeling bescherming persoonsgegevens van het land.

Hoger in Google met zoekmachine optimalisatie van Webcare4all
Online marketing Webcare4all
google ads campagne webcare4all 970x250
Hoi, 👋 Kunnen we je ergens mee h