Checklist – Voldoet jouw website aan de AVG?

privacy-wetgeving-avg-websites-online-marketing

Checklist – Voldoet jouw website aan de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Dat geldt dus ook persoonsgegevens op jouw website. Met deze checklist kun je bekijken of jouw website voldoet aan de eisen van de AVG.

Deze checklist wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid. Deze versie is het laatst bijgewerkt op 09-03-2018.

1. Inventariseren en vastleggen

Sluit verwerkersovereenkomsten af met verwerkers van jouw website (bureau’ s of andere partners) of pas deze aan. Verplichte onderdelen zijn:

 • Verwerkingsduur;
 • verwerkingsdoel van de privacy gevoelige gegevens;
 • welke gegevens verwerkt worden;
 • de manier waarop de waarborging geregeld is;
 • én welke verplichtingen er gelden met betrekking tot veiligheid en controle.
 • Omschrijf ook duidelijk in je overeenkomst welke taken en aan welke verantwoordelijkheden het bedrijf moet voldoen in verband met de echten en bevoegdheden van de betrokkenen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de AVG afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Dat mag ook zijn ‘elektronisch’, per e-mail bijvoorbeeld. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we vaak een verwerkersovereenkomst. Klik hier voor een model verwerkersovereenkomst.

Maak inzichtelijk wie (intern én extern) werkt met data die betrekking heef op jouw website. Breid je inventarisatie uit door onderstaande punten te doorlopen:

Webhosting partijen

Het hostingbedrijf waar jij jouw website op laat hosten heeft toegang tot alle gegevens op jouw website. Daarom dien je een verwerkersovereenkomst af te sluiten met je hosting partij.

Websitebeheerder en marketeers

Externe partijen hebben ook toegang tot jouw website. Ga na hoe zij hun zaken hebben geregeld en of je de juiste afspraken met ze hebt gemaakt. Ook hier zul je een verwerkersovereenkomst moeten opstellen.

Backup locaties

Waar en hoe worden backups opgeslagen van je website, database en mailboxen.

Plugins/modules

Log in als beheerder op je website en beantwoord de volgende vragen om de bovenstaande lijst verder uit te breiden. Bepaal per plugin/module welke gegevens er verzameld worden en of ze wel of niet opgeslagen worden.

Contactformulieren

Welke informatie vraag je van je gebruikers op? Is het toegestaan om deze gegevens te vragen? En waar worden ze opgeslagen?

E-commerce

Denk aan NAW- en bankgegevens van je klanten, maar ook aan het soort bestelde producten. Wanneer een consument producten koopt die een relatie hebben met bijvoorbeeld geloofsovertuigingen of politieke voorkeur dan mag je deze persoonsgegevens niet zomaar bewaren.

E-mailmarketing

Bekijk je huidige emaillijsten kritisch: voldoet jouw huidige database aan de nieuwe standaard? Kun je in jouw database achterhalen wanneer en hoe iemand een opt-in afgegeven heeft?

Als een consument uit jouw database verwijderd wil worden, heb je hier dan een procedure voor? Zet op papier hoe dit soort verzoeken verwerkt moeten worden.

Tip: Gebruik software zoals Mailchimp of Get Response voor je emailmarketing. Dan weet je er zeker van dat dit goed is geregeld. Mits je jezelf aan de regels houdt natuurlijk.

Een ‘noreply@’-e-mailadres mag onder de nieuwe wetgeving niet meer. Als je dat nu gebruikt als afzender voor je (nieuwsbrief)mailverkeer, dan moet je dat aanpassen naar een adres waar de ontvanger wel naar kan mailen

Statistieken

Denk aan Google Analytics of Google Tag Manager: heb je in kaart welke gegevens er opgeslagen worden van je gebruikers en bezoekers?

2. Verantwoorden

Voor alle gegevens die je verzamelt op je website, moet je kunnen verantwoorden waarom je die verzameld. Zorg er dus voor dat je binnen de kaders van de wet blijft met de gegevens die je verzamelt. Als je op je website gegevens verzamelt en bewaart, mag dat alleen als één van onderstaande redenen van toepassing is:

 1. Omdat dit is afgesproken in een overeenkomst
  Denk bijvoorbeeld aan betaalde abonnementen op je website waarvoor je bankgegevens van personen nodig hebt.
 2. Omdat de wet van je vereist om dit vast te leggen
  Denk aan facturen met klantgegevens in je webshop die je ook voor je boekhouding nodig hebt volgens de regels van de belastingdienst.
 3. Omdat je expliciet toestemming hebt gekregen om dit te doen
  Denk aan een cookie melding op je website of een inschrijfformulier op je nieuwsbrief. Let erop dat:
 • De toestemming vrijwillig is gegeven (men kan niet misleid of gedwongen worden)
 • De toestemming expliciet is (geen vooraf aangevinkte checkbox dus!)
 • De toestemming per onderdeel gegeven moet worden (bijv. als men zich aanmeldt voor een evenement, én men zich tegelijk kan inschrijven op de nieuwsbrief)
 • De organisaties genoemd worden die de gegevens zullen verwerken
 • De toestemming weer ingetrokken moet kunnen worden

Ga na hoelang de persoonsgegevens worden bewaard en of dit niet langer dan noodzakelijk is. Je zult namelijk moeten kunnen aantonen dat deze duur te rechtvaardigen is.

3. Procedures opstellen

Leg protocollen vast voor de verschillende situaties waar je mee te maken kunt krijgen in de toekomst. Zorg dat je helder hebt welke informatie zich op welke plekken bevindt, zodat je dat niet later hoeft uit te zoeken. Leg in elk geval de volgende procedures vast:

Verzoeken van personen

Alle data die je verzamelt, moet eenvoudig in te zien, aan te passen of te verwijderen zijn. Zorg ervoor dat je hier een systeem voor hebt dat jou de mogelijkheid geeft alle data te sorteren. Er zijn een aantal aanvullende rechten op basis van wat we hierboven hebben beschreven:

 • Het recht om eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Het recht om de gegevens op te vragen
 • Het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen

Datalekken
In het geval van datalekken moet je volgens de wet binnen 72 uur de autoriteit persoonsgegevens én de betrokken personen informeren. Zorg er dus voor dat je vast hebt gelegd welke stappen je moet nemen, omdat tijd op zo’n moment kostbaar is.

Beveiligingsbeleid

Stel een beveiligingsbeleid t.b.v. het beschermen van data op en blijf dit beleid toetsen en verbeteren. Denk bij het opstellen van een beveiligingsbeleid de volgende onderdelen:

 • Toegangscontrole, met gebruik van sterke wachtwoorden.
 • Logging van handelingen rondom de persoonsgegevens
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Encryptie van bestanden met persoonsgegevens
 • Steekproefsgewijze controle op naleving van het beleid
 • Beheer van kopieën en back-ups
 • Beveiliging van netwerkverbindingen

 

4. Informeren en toestemming vragen

Informeer de bezoekers van je website helder en transparant. Zorg dat je een privacyverklaring heb waar alle benodigde informatie in staat.

 • Je bedrijfsgegevens
 • Doeleinden (reden van de verwerking van de persoonsgegevens)
 • Persoonsgegevens (en welke verwerk je)
 • Recht van toestemming
 • Recht op inzage, aanpassen en verwijderen
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Cookies

Tip: Wanneer je een keurmerk hebt zoals een keurmerk van thuiswinkel.org of lid bent van een branchevereniging kan je navragen wat zij voor je kunnen betekenen.

Privacyverklaring-pagina

Maak een pagina aan voor je privacyverklaring en zet hier een link van in de footer van je website zodat deze op ieder moment te benaderen is.

Cookiemelding

Vraag de bezoekers op je website bovendien ook expliciet om toestemming op de activiteiten die je hebt vastgelegd in je privacyverklaring. Dit doe je d.m.v. een cookie melding of cookiewall.

 

 

Dit is geen juridisch artikel en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoi, 👋 Kunnen we je ergens mee h