De basis van Google Analytics uitgelegd

blog google analytics uitgelegd

De basis van Google Analytics uitgelegd

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website bij te houden en gedetailleerd weer te geven. Deze statistieken gaan niet enkel over het aantal bezoekers maar ook over het surfgedrag, de bezochte pagina’s, de geografische locatie, de gebruikte browsers, enz.

Google Analytics biedt dus een antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Hoe presteert mijn website?
 • Wie zijn mijn bezoekers?
 • Van waar komen mijn bezoekers?
 • Wat zijn de meest bezochte pagina’s?
 • Hoe lang blijven bezoekers op mijn website?
 • Via welke pagina’s verlaten bezoekers mijn website?

Hoe werkt Google Analytics?

Om gebruik te kunnen maken van de statistieken van Google Analytics, dien je op elke pagina van je website een blokje javascript-code toe te voegen. Deze code zorgt ervoor dat voor elke paginaweergave de statistieken worden doorgegeven aan Google Analytics. De te gebruiken javascript-code krijg je bij het aanmaken van een Google Analytics account.

Hoe een Google Analytics account aanmaken?

Het aanmaken van een Google Analytics account kan via volgende link. Let op! het aanmaken van een Google Analytics account kan alleen door middel van een Google Account. Het aanmaken van een Google Account kan via deze link.

Wat is nu het verschil tussen Account, Property en Dataweergave?

Een Account is jouw toegangspunt voor Google Analytics en eveneens het hoogste beheerniveau.
Een Property is een website, mobiele applicatie, blog, …
Een Dataweergave is een presentatie van gegevens uit een property en verschaft toegang tot de rapporten voor die property.

Je kunt op elk niveau gebruikers toevoegen en hun toegang op elk niveau beperken.

Navigatiestructuur binnen Google Analytics

De linkernavigatie binnen Google Analytics bestaat uit volgende onderdelen:

 • Dashboards
 • Snelkoppelingen
 • Informatiegebeurtenissen
 • Realtime
 • Doelgroep
 • Acquisitie
 • Gedrag
 • Conversies

Google Analytics – Dashboards

Dashboards bieden een overzicht van verschillende rapporten op één pagina. Zo zie je de prestaties van je website in één oogopslag. De verschillende rapporten worden als widget weergegeven op het dashboard. Het toevoegen van nieuwe widgets aan een dashboard kan door bovenaan in een rapport op ‘Toevoegen aan dashboard’ te klikken.

Google Analytics – Snelkoppelingen

Via de snelkoppelingen krijg je snel toegang tot de rapporten die je het vaakst bekijkt. Snelkoppelingen onthouden eveneens jouw instellingen (met uitzondering van de periode), zodat je een rapport niet telkens opnieuw hoeft te configureren wanneer je het wenst te bekijken.

Snelkoppelingen zijn alleen zichtbaar voor diegene die ze gemaakt heeft, maar ze kunnen via de functies ‘E-mail’ en ‘Exporteren’ worden gedeeld.

Google Analytics – Meldingen

Indien er zich grote wijzigingen voordoen in het bezoekersverkeer van jouw website, dan zal Google Analytics hier automatisch melding van maken. Deze meldingen vind je terug onder de ‘Automatische meldingen’.

Daarnaast is het mogelijk om zelf meldingen aan te maken. Dit kun je onder ‘Aangepaste meldingen’.

Google Analytics – Realtime

Via de optie Realtime kun je bezoekersactiviteiten bekijken terwijl ze plaatsvinden. Deze activiteiten worden onderverdeeld in zes rapporten: Overzicht, Locaties, Verkeersbronnen, Inhoud, Gebeurtenissen en Conversies.

Overzicht

Via het overzicht zie je hoeveel actieve bezoekers er momenteel op jouw website aanwezig zijn. Daarnaast zie je ook vanop welke andere websites deze bezoekers op je website zijn gekomen, welke zoekwoorden ze eventueel hebben gebruikt, welke de belangrijkste actieve pagina’s zijn en waar deze bezoekers zich geografisch bevinden.

Locaties

Via Locaties krijg je een overzicht van de geografische locaties van de bezoekers die zich momenteel op jouw website bevinden.

Verkeersbronnen

Via Verkeersbronnen krijg je een overzicht van de mediums en bronnen die de bezoekers die zich momenteel op jouw website bevinden naar je hebben doorverwezen.

Inhoud

Via Inhoud krijg je een overzicht van welke pagina’s de afgelopen 30 minuten zijn bekeken. Daarnaast kun je ook zien hoeveel procent van de huidige bezoekers via desktop, tablet of mobiel jouw website bezoeken.

Gebeurtenissen

Via Gebeurtenissen worden de 20 belangrijkste gebeurteniscategorieën in de afgelopen 30 minuten weergegeven. Een gebeurtenis is een gebruikersinteractie op een webpagina, zoals bijvoorbeeld klikken op een knop of een flash-element. Elke gebeurtenis kan worden gekoppeld aan de volgende vier componenten:

 • Categorie: Primaire verdeling van de types gebeurtenissen binnen jouw website
 • Actie: Beschrijvingselement voor een bepaalde gebeurteniscategorie, zoals bijvoorbeeld Afspelen of Onderbreken voor een video
 • Label: Optioneel beschrijvingselement
 • Waarde: Een numerieke variabele

Conversies

Via Conversies krijg je een overzicht van de doelen die in de afgelopen 30 minuten behaald werden, met telkens het aantal bezoekers en het percentage van het totale aantal bezoekers.

Google Analytics – Doelgroep

Via de optie ‘Doelgroep’ kun je jouw bezoekers opsplitsen in verschillende compartimenten. Dit is extreem handig wanneer je je met jouw website richt op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld: oudere mensen uit Nederland.) Je kunt die doelgroep er specifiek uitfilteren en kijken waar je je conversie nog kan verhogen. Dit is zeker één van de belangrijkste categorieën uit onze basishandleiding voor Google Analytics. Ze bestaan uit volgende onderverdelingen:

 • Overzicht
 • Demografie
 • Interesses
 • Geo(locatie)
 • Gedrag
 • Technologie
 • Mobiel
 • Bezoekersstroom

Overzicht

Via het overzicht kun je in een oogwenk alle bezoeken van de laatste maand bekijken. Ook zie je direct hoeveel procent hiervan nieuwe bezoekers zijn, hoelang een gemiddeld bezoek duurt, hoeveel pagina’s er gemiddeld bezocht worden per bezoek en hoeveel mensen onmiddellijk weggaan van je pagina (bounce percentage). Onderaan de pagina heb je de mogelijkheid om de bezoekers op te splitsen op demografisch vlak, volgens het gebruikte besturingssysteem en volgens het al dan niet gebruiken van een mobiel apparaat. Maar de grootste reden om het overzicht te gebruiken, is de mogelijkheid om snel twee statistieken te kunnen vergelijken. Zo kun je bijvoorbeeld snel zien hoeveel van de nieuwe bezoekers onmiddellijk je website terug verlaten en dit proces, indien nodig, bijsturen.

Demografie

De categorie ‘Demografie’ bestaat op zijn beurt uit drie onderdelen: Overzicht, Leeftijd en Geslacht. We geven je een korte omschrijving per onderdeel.

Overzicht

Hier wordt een overzicht getoond van de leeftijd en het geslacht van een door jouw gekozen statistiek. Zo is het mogelijk te bekijken hoe lang een man gemiddeld op jouw website is gebleven.

Leeftijd

Via de leeftijd is het mogelijk je doelgroep te filteren op basis van de ouderdom van jouw bezoekers. Op die manier kun je bepalen bij welke leeftijdscategorie je het minst populair bent om deze vervolgens, aan de hand van een speciale promotie, toch voor jouw bedrijf te winnen.

Geslacht

Via geslacht kun je zien door welk geslacht je het meest wordt bezocht. Verder kun je ook, indien je klikt op een geslacht, zien in welke leeftijdscategorieën elk geslacht onderverdeeld is.

Interesses

Hier kunt u uw doelgroep bepalen aan de hand van de interesses van uw bezoeker. Zo kunt u zien waar uw bezoekers interesse voor hebben. Deze categorie werd op zijn beurt ingedeeld in vier subcategorieën: overzicht, affiniteitscategorieën, marktsegmenten en overige categorieën.

Overzicht

Er wordt een eenvoudig overzicht getoond van het percentage bezoekers dat bij een bepaalde categorie hoort. En dit voor iedere subcategorie.

Affiniteitscategorieën

Affiniteitscategorieën gaan over de natuurlijke interesses van jouw bezoekers. Je krijgt een lijst te zien met de interesses van jouw doelpubliek. Zo kom je te weten of je het juiste type bezoeker het meest aanspreekt.

Marktsegmenten

Gelijkaardig aan affiniteitscategorieën, met dat verschil dat (volgens Google) mensen die in een marktsegment zitten dat verwant is met jouw aangeboden product, eerder bereid zullen zijn om je product of dienst aan te schaffen.

Overige categorieën

Wederom gelijklopend met affiniteitscategorieën en marktsegmenten. Hier kunnen wel onverwachte categorieën bijzitten die je een mogelijkheid kunnen bieden om een categorie personen aan te spreken die dicht liggen bij een bepaald marktsegment.

GEO

Geolocatie, of in het kort Geo, biedt u de mogelijkheid om jouw bezoekers op te splitsen in functie van de taal en de locatie waar ze zich bevonden wanneer ze op je website terecht kwamen.

Taal

Via taal kunt u informatie ophalen over je bezoekers die een bepaalde taal spreken. Als je ziet dat bijvoorbeeld bijna de helft van je bezoekers de Franse taal als standaard hebben, kan het interessant zijn om je website ook in deze taal aan te bieden om zo een groter doelpubliek te bereiken.

Locatie

Via locatie kunt u zien in welk land een gebruiker zich bevond tijdens het bezoeken van jouw website. Indien je verder klikt op een land kun je zien uit welke regio van dit land de meeste bezoekers kwamen.

Gedrag

Via gedrag kun je bekijken hoe een bezoeker zich gedraagt wanneer deze jouw website bezoekt. Je kunt onder meer terugvinden hoeveel procent van de bezoekers nieuw zijn, hoe vaak gebruikers jouw site bezocht hebben en hoe lang ze gemiddeld op je website vertoeven.

Nieuwe versus terugkerende bezoekers

Je kunt specifiek het verschil in gedrag tussen nieuwe en terugkerende bezoekers onderzoeken. Bijvoorbeeld de gemiddelde bezoekduur van een nieuwe bezoeker ten opzichte van een terugkerende bezoeker.

Frequentie en geschiedenis

Hier wordt het aantal bezoekers getoond, gecategoriseerd per aantal bezoeken, alsook de weergegeven pagina’s. Je kunt ook kiezen tussen het aantal bezoeken of dagen sinds het laatste bezoek.

Engagement

Via engagement kun je zien hoelang een bezoeker op jouw website rondhangt. Misschien nog interessanter is de mogelijkheid om te zien hoeveel pagina’s een bezoeker bekeek voor hij je website verliet.

Technologie

Via het onderdeel technologie kun je opzoeken welk besturingssysteem, browser en zelfs netwerk je bezoekers gebruiken.

Browser en besturingssysteem

Via deze tab kun je tal van informatie verzamelen over jouw bezoekers. Zo kunt je – door het aanpassen van de zogenaamde primaire dimensie – alle gegevens bekijken omtrent de populairste browsers, besturingssystemen, schermresoluties, schermkleuren, tot zelfs het al dan niet ondersteunen van Java.

Netwerk

Via deze tab zie je bij welke serviceprovider het grootste deel van je bezoekers is aangesloten.

Mobiel

Op dit tabblad kun je zien via welk platform de gebruikers uw webpagina bezocht hebben. In eerste instantie wordt in de subcategorie “overzicht” enkel onderscheid gemaakt tussen desktop, mobiel en tablet. Wil je specifiekere informatie, klik dan op de subcategorie “apparaten”. Zo krijg je een overzicht van alle specifieke platformen waarmee naar jouw website werd gesurft.

Bezoekersstroom

Dit is mogelijks de interessantste categorie. Een eenvoudige schematische voorstelling toont welke acties de bezoeker onderneemt. Zo kun je bijvoorbeeld zien waar een bezoeker – die via een zoekmachine op uw website is terechtgekomen – naartoe surft op jouw website en op welk punt hij/zij afhaakt. Deze gegevens kunnen je helpen problemen te detecteren en maatregelen te nemen om de conversie te verhogen.

 

Google Analytics – Acquisitie

Hier kun je bekijken waar je bezoekers vandaan komen. Komen ze via een zoekmachine op je website terecht? Door je URL in de browserbalk in te typen? Via een link naar je website op een andere pagina of via een sociaal platform? Ook informatie omtrent de gebruikte zoekwoorden en Google AdWords kunnen hier bekeken worden.

Overzicht

Hier wordt op zeer eenvoudige wijze getoond via welk platform jouw bezoekers op je website komen. Zo kun je zeer snel zien hoe belangrijk bijvoorbeeld sociale media is voor de populariteit van jouw website.

Kanalen

Dit tabblad komt in sterke mate overeen met de overzichtspagina. Het biedt echter ook de mogelijkheid om je bezoeken volledig in detail te bestuderen, zoals het bouncepercentage, het gemiddeld aantal pagina’s per bezoek, het percentage nieuwe bezoeken etc.

Alle verkeer

In plaats van je bezoekersstroom op te delen in bepaalde categorieën, wordt hier in detail getoond hoeveel personen er, vanop een bepaalde website, op je website terechtkwamen.

Alle verwijzingen

Gelijkaardig aan het tabblad “alle verkeer”, maar hier worden enkel de websites getoond die een link naar jouw website hebben staan. Dus enkel de webpagina’s die specifiek naar je website verwijzen.

Campagnes

De resultaten van campagnes die je zelf hebt opgezet, worden hier overzichtelijk voorgesteld. Je krijgt een overzicht van het aantal bezoekers dat door jouw campagne op je website is terechtgekomen, wat ze daarna op je site hebben gedaan en hoe groot de conversieratio van je campagne is (hoeveel procent van de gebruikers heeft je vooropgesteld campagnedoel bereikt).

 

Zoekwoorden

Deze categorie is onderverdeeld in betaalde en organische zoekwoorden. Het verschil tussen deze twee subcategorieën is dat organische zoekwoorden werden ingetikt door gebruikers die op natuurlijke wijze je website hebben bereikt.

AdWords

AdWords is één van de meest bekende begrippen in Google Analytics. Deze categorie bevat volgende subcategorieën:

 • Campagnes
 • Bodaanpassingen
 • AdWords-zoekwoorden
 • Overeenkomstige zoekopdrachten
 • Dagdelen
 • Bestemmings-URL’s
 • Plaatsingen
 • Zoekwoorposities
 • Videocampagnes

Campagnes

Hier wordt overzichtelijk getoond welke impact je AdWords campagne heeft gehad op de conversie en, nog belangrijker, welke opbrengst daaraan gekoppeld is.

Bodaanpassingen

Hier kun je de prijs van een AdWords bod aanpassen volgens locatie, advertentieplanning of apparaat. Zo kun je bijvoorbeeld een hoog bod instellen voor mensen uit Nederland die met een tablet op zoek zijn naar jouw artikelen, of net iets meer instellen voor mensen buiten Nederland die met een desktop op zoek zijn naar artikelen.

AdWords-zoekwoorden

Je krijgt via deze subcategorie een overzicht te zien van de meest effectieve AdWords met betrekking tot jouw AdWords campagnes.

Overeenkomstige zoekopdrachten

Deze subcategorie laat je zien welke zoekopdrachten overeenkomen met je lijst met AdWords zoekwoorden. Je kunt zelfs de gebruikte zoekopdrachten bekijken die gerelateerd zijn aan jouw producten. Op deze manier kun je jouw lijsten met zoekwoorden aanpassen voor optimaal rendement.

Dagdelen

Via deze subcategorie kun je statistieken bekijken op basis van het uur van de dag, de dag van de week en de tijdzone-instellingen. Je kunt dus onderzoeken wanneer je website de meeste bezoekers lokt en welke zoekwoorden effectiever zijn tijdens die periode.

Bestemmings-URL’s

Hier worden de pagina’s getoond waar bezoekers naartoe worden geleid wanneer ze op je website komen door middel van uw AdWords advertenties. Op die manier kun je inspelen op bepaalde doelgroepen.

Plaatsingen

Hier kun jede automatische en zelfgekozen plaatsingen van uw AdWords vergelijken, alsook de domeinen waarop jouw advertenties worden weergegeven en de specifieke URL’s waarop jouw advertenties worden weergegeven.

Zoekwoordposities

Hier krijg je een overzicht te zien van de zoekwoorden die op jouw AdWords advertenties werden getoond, van het aantal bezoekers dat naar je website werd gebracht en de van pagina van de Google zoekresultaten waarop jouw advertenties werden getoond.

Videocampagnes

Hier kun je de prestaties analyseren van de advertenties die je met AdWords voor video heeft gemaakt.

Sociaal

De categorie “sociaal” geeft een duidelijk overzicht van de sociale interactie, de gegenereerde bezoekers en de opbrengst vanuit social media. U hebt de keuze uit volgende subcategorieën:

 • Overzicht
 • Netwerkverwijzingen
 • Activiteit op gegevenshub
 • Bestemmingspagina’s
 • Trackbacks
 • Conversies
 • Plug-ins
 • Bezoekersstroom

Overzicht

Hier wordt een overzicht getoond van de verschillende sociale netwerken met daaraan verbonden het aantal bezoekers en de totale opbrengst van de sociale netwerken.

Netwerkverwijzingen

Je kunt via deze subcategorie in detail bekijken welk sociaal netwerk de hoogste kwaliteit verkeer heeft gegenereerd.

Activiteit op gegevenshub

Deze subcategorie toont wat mensen met de content van je website doen op sociale netwerken. Welke links werden gedeeld, hoe en waar ze zijn gedeeld en wat ze hebben gezegd?

Bestemmingspagina’s

Hier krijg je een overzicht van de webpagina’s die worden gedeeld op sociale netwerken, gesorteerd op populariteit. Indien je op een URL klikt, zie je in detail op welke sociale netwerken die URL werd gedeeld.

Trackbacks

Vanaf deze tab kun je zien op welke websites een link naar je website wordt gelegd en in welke context. Zo kun je succesvollere content aanmaken.

 

Google Analytics – Conversies

Hier wordt de financiële waarde van de sociale netwerken weergegeven. Zo kun je precies zien welke sociale netwerken echt belangrijk zijn voor jouw website.

Plug-ins

Indien je sociale plug-ins hebt geïnstalleerd (zoals de Google-knop of de Facebook-knop), kun je zien welke artikelen het vaakst worden gedeeld en op welk sociaal netwerk.

Bezoekersstroom

Hier kun je specifiek bekijken welke pagina’s een bezoeker, afkomstig vanop een sociaal netwerk, allemaal doorloopt.

Zoekmachineoptimalisatie

De categorie zoekmachineoptimalisatie (SEO) bevat alle informatie over de zoekopdrachten die ervoor zorgden dat jouw website in de lijst van resultaten terechtkwam.

Zoekopdrachten

Hier kun je uitgebreid bekijken welke zoekopdrachten het meest werden uitgevoerd, welke positie in de Google resultaten jouw website behaalde en hoeveel mensen er precies op je webpagina hebben geklikt.

Bestemmingspagina’s

Hier kun je uitgebreid bekijken welke bestemmingspagina’s het meest werd bekeken via de Google zoekfunctie.

Geografische samenvatting

Deze subcategorie toont vanuit welk land een gebruiker aan het surfen was toen hij via de Google zoekopdracht op je website kwam.

Google Analytics – Gedrag

Deze categorie dient om te analyseren wat bezoekers precies verwachten van jouw website. Door hierop in te spelen, kun je de conversie verhogen.

Overzicht

Hier zie je een kort overzicht van alle statistieken die worden opgenomen gedurende de tijd dat een bezoeker op je website aanwezig is.

Gedragsstroom

De gedragsstroom is een combinatie van de bezoekersstroom en de gebeurtenisstroom. Zo kun je niet alleen bekijken waar de bezoeker naartoe gaat, maar ook de interacties op je website. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke acties een bezoeker onderneemt nadat hij een video op je website heeft bekeken

Site-inhoud

Via de categorie “site-inhoud” kun je onderzoeken op welke pagina jouw bezoeker binnenkomt en via welke pagina hij je website verlaat. Daarnaast zie je hoelang de bezoeker een specifieke pagina bekijkt en in welke mate er op jouw website naar specifieke inhoud wordt gezocht.

Alle pagina’s

Hier krijg je een overzicht van alle paginaweergaven van jouw website. Interessanter is echter wanneer je op het tabblad “In-Page” klikt. Zo kun je visueel zien op welke links bezoekers het meest geneigd zijn om op door te klikken.

Gedetailleerd inhoudsrapport

Je kunt per pagina doorklikken en zien waarop de bezoekers vervolgens hebben geklikt, hoeveel tijd zij op deze nieuwe pagina hebben doorgebracht en waarop zij vervolgens hebben geklikt. Daarnaast zie je ook het percentage bezoekers dat je website heeft verlaten.

Bestemmingspagina’s

Hier kun je zien op welke pagina de bezoeker terechtkomt, de gemiddelde bezoekduur en de conversie wanneer de bezoeker vanuit deze pagina naar zijn bestemmingspagina gaat.

Uitstappagina’s

Je krijgt een overzicht te zien van de pagina’s waarop de meeste bezoekers jouw website verlaten. Zo kunt je aanpassingen doorvoeren waardoor de bezoeker op je website blijft in plaats dat deze te verlaten.

Sitesnelheid

Alle informatie omtrent de snelheid van jouw website kun je hier bekijken, en dit per pagina. Deze categorie bevat volgende subcategorieën:

 • Overzicht
 • Paginatiming
 • Suggesties voor snelheid
 • Gebruikerstiming

Overzicht

Je krijgt een overzicht van de gemiddelde laadtijd per pagina. Je kunt deze bekijken op basis van de browser, het land of per pagina.

Paginatiming

Op deze subcategorie kun je zien hoelang het duurt om een specifieke pagina te laden en hoeveel procent de laadtijd verschilt met het sitegemiddelde.

Suggesties voor snelheid

Google heeft een handige tool om te zien op welke manier je de snelheid van een webpagina kunt optimaliseren, Page Speed genaamd. Via deze subcategorie kun je zien welke aanpassingen je kunt doorvoeren om de laadtijd te optimaliseren.

Gebruikerstiming

Hier wordt bijgehouden hoe snel een bepaalde gebeurtenis of gebruikersinteractie wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld hoe snel afbeeldingen laden of de reactiesnelheid voor een druk op een knop).

Zoekopdrachten op site

Deze categorie stelt je in staat om alle informatie omtrent de zoekfunctie op jouw website op te halen. Deze categorie bevat volgende subcategorieën:

 • Overzicht
 • Gebruik
 • Zoektermen
 • Pagina’s

Overzicht

Hier wordt een overzicht gegeven van de zoektermen waarop werd gezocht op jouw website, samen met het algemeen percentage van de bezoekers die de zoekfunctie heeft gebruikt.

Gebruik

Je krijgt een overzicht te zien van het aantal bezoekers dat de zoekfunctie heeft gebruikt en van deze die dit niet hebben gedaan. Ook kun je zien hoeveel procent van deze bezoekers iets heeft gekocht op je website. Dit kan je helpen om de zoekfunctie aan te passen zodat bezoekers effectief iets aankopen wanneer ze een zoekopdracht ingeven op jouw website.

Zoektermen

Hier worden alle zoektermen getoond die werden gebruikt. Je krijgt ook meer informatie over wat er na de zoekopdracht gebeurde. Zo kun je zien of bezoekers al dan niet de juiste informatie terugvonden en indien nodig, je zoekresultaten vervolgens aanpassen.

Pagina’s

Deze subcategorie toont op welke pagina’s er van de zoekfunctie gebruik werd gemaakt. Zo kun je nagaan op welke pagina’s naar de zoekfunctie greep omdat deze de gewenste informatie niet kon terugvinden.

Gebeurtenissen

Gebeurtenissen zijn acties die een bezoeker op een bepaalde pagina uitvoert. Deze acties kunnen afzonderlijk worden bijgehouden. Bijvoorbeeld: iets downloaden, klikken op advertenties, klikken op een specifieke knop,… Deze gebeurtenissen worden opgesplitst in volgende subcategorieën:

 • Overzicht
 • Topgebeurtenissen
 • Pagina’s
 • Gebeurtenisproces

Overzicht

Hier krijg je een overzicht van alle gebeurtenissen. Welke de totale gebeurtenissen zijn, het aantal unieke gebeurtenissen, de bezoeken met gebeurtenis en het gemiddeld aantal gebeurtenissen per bezoek.

Topgebeurtenissen

Hier worden de populairste gebeurtenissen per gebeurteniscategorie weergegeven. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel mensen een specifieke pagina hebben gezien, hoeveel mensen het product hebben toegevoegd aan het mandje, hoeveel mensen op een afbeelding hebben geklikt, etc.

Pagina’s

Hier kun je zien op welke pagina’s de meeste gebeurtenissen werden uitgevoerd. Zo kun je nagaan welke pagina’s je zou moeten wijzigen om meer gebeurtenissen te kunnen genereren.

Gebeurtenisproces

Je ziet een overzicht van de gebeurtenissen die werden uitgevoerd en dit stap per stap. Zo kun je achterhalen of mensen al dan niet interesse hebben om één bepaalde gebeurtenis uit te voeren.

AdSense

AdSense kun u integreren in je webpagina. Zo kan Google advertenties op jouw website zetten die relevant zijn voor je doelgroep. Dit is een uitstekende manier op extra inkomsten te genereren. AdSense bevat volgende subcategorieën:

 • Overzicht
 • AdSense-pagina’s
 • Naar AdSense verwijzende URL’s
 • AdSense-uitstappunten

Overzicht

Hier krijg je een overzicht te zien van de belangrijkste AdSense-statistieken. In de tabel onderaan worden AdSense-statistieken weergegeven zoals de dagelijkse AdSense-opbrengst voor jouw website.

AdSense-pagina’s

Deze subcategorie bevat informatie over de pagina’s die het meeste hebben opgebracht. Je kunt in de tabel per pagina kijken hoeveel deze heeft opgebracht.

Naar AdSense verwijzende URL’s

Hier zie je de websites die het meeste verkeer naar jouw website hebben gebracht en die gezorgd hebben voor een verhoging van jouw AdSense opbrengst.

AdSense-uitstappunten

Je kunt op deze subcategorie zien op welke pagina’s de bezoeker jou website heeft verlaten nadat deze op een AdSense-advertentie had geklikt. Zo kun je jouw AdSense-advertenties optimaliseren en een goede balans creëren tussen je advertenties en de conversie van jouw website.

Experimenten

Deze categorie wordt gebruikt voor de uitvoering van zogenaamde A/B testen. Hier kun je opgeven hoeveel procent van de bezoekers versie A van bijvoorbeeld je homepagina zullen zien, en hoeveel procent de versie B. Zo kun je uitzoeken welk ontwerp jouw de hoogste conversie bezorgt en vervolgens deze als jouw nieuwe homepage gaan gebruiken.

Analyse op pagina

Hier krijg je een visuele presentatie van jouw website te zien. Op deze presentatie krijg je standaard kleine tekstballonnetjes te zien met daarin een percentage. Dit percentage toont aan hoeveel procent van de bezoekers op een bepaalde link hebben geklikt. Zo kun je jouw webpagina eventueel aanpassen waardoor bepaalde links aantrekkelijker worden voor je bezoeker.

Hoger in Google met zoekmachine optimalisatie van Webcare4all
Online marketing Webcare4all
google ads campagne webcare4all 970x250
Hoi, 👋 Kunnen we je ergens mee h